Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Διευθυντές ΣΔΕ: Ανοικτή επιστολή


ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΔΕ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:


Την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα Διαμαντοπούλου
Την Αναπληρώτρια Υπουργό κα Γεννηματά
Την Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου
Το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης κ. Μπάκα
Το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. κ. Καπούλα
Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. κ. Γαληνέα
Την Ομάδα Έργου ΣΔΕ

Με ανάμεικτα αισθήματα αγανάκτησης και θλίψης διαπιστώσαμε ότι με ραγδαίους ρυθμούς επιχειρείται η υποβάθμιση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, γιατί το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε, εντελώς αδικαιολόγητα και αψυχολόγητα, να αποσπάσει δύο μόνον εκπαιδευτικούς σε κάθε ΣΔΕ. Το γεγονός αυτό, καθιστά αδύνατη τη λειτουργία τους στο πρώτο τρίμηνο και ιδιαίτερα δυσχερή στη διάρκεια της χρονιάς.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό, τον οποίο ίδρυσαν, ενίσχυσαν και καθιέρωσαν προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ένα θεσμό που τον αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία, επειδή απαντούσε και απαντά σε υπαρκτά προβλήματα όπως είναι:
- η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
- η επανασύνδεσή τους με τα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης,
- η βελτίωση της επαγγελματικής θέσης τους,
- η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και
- η ανάπτυξή τους ως ατόμων και πολιτών.

Τα αποτελέσματα της εντεκάχρονης λειτουργίας των ΣΔΕ είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και ενθαρρυντικά και οφείλονται:
- στη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου,
- στην πλαισίωσή τους με θεσμούς υποστηρικτικούς όπως η επιστημονική επιτροπή και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι,
- στην τακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και συμβούλων των σχολείων,
- στα επιστημονικά απολογιστικά συνέδρια που διεξάγονταν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους και
- στην υποστήριξη του έργου τους από την πολιτεία μέσω της Ομάδας Έργου.
Τα προαναφερθέντα, συνέβαλαν στη δημιουργία ΣΔΕ υψηλού επιπέδου, τα οποία εφάρμοσαν καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και αποτέλεσαν χώρους παραγωγής γνώσης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στην πορεία -μολονότι ο θεσμός δέχτηκε αρκετά πλήγματα και αποψιλώθηκε βαθμιαία από τις υποστηρικτικές δομές- τα ΣΔΕ συνέχισαν να παράγουν αξιόλογο έργο χάρη στο μεράκι και στο ζήλο των εκπαιδευτικών και των συμβούλων που τα στελέχωναν και χάρη στην παρουσία σε αυτά παλαιών εκπαιδευτικών, έμπειρων και επιμορφωμένων που τα στήριζαν ποικιλοτρόπως.
Παρά τις ποικίλες αντιξοότητες, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαμε βάσιμες ελπίδες, ότι με την κυβερνητική αλλαγή του 2009 ο θεσμός θα αναβαθμιζόταν. Οι ελπίδες όμως αποδείχτηκαν μάταιες και γρήγορα διαψεύστηκαν. Μια σειρά δυσλειτουργίες, όπως η μείωση του αριθμού των μονίμων εκπαιδευτικών, η πρόσληψη ωρομισθίων με μειωμένο ωράριο, η ελλιπής ή ανύπαρκτη επιμόρφωσή τους, η αργοπορημένη πρόσληψή τους, συνέτειναν στη δημιουργία αρνητικών και δυσάρεστων επιπτώσεων στην ποιότητα του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου ..........και